Quantcast

Margit i Tulkarem

http://onstein.tumblr.com/

Vinteren 2011-2012 deltek eg i Kirkenes Verdensråd sitt ledsagerprogram i Palestina og Israel (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel). Kirkens Nødhjelp er norsk koordinator for programmet. Dei synspunkta eg uttrykkjer på denne bloggen er personlige, og uttrykkjer ikkje nødvendigvis synet til Kirkenes Verdensråd eller Kirkens Nødhjelp. Dersom du ønsker å publisere heile eller delar av dette, ta kontakt med koordinator for ledsagerprogrammet i Kirkens Nødhjelp, Arne Næss-Holm: [email protected]

Following
 1. Following

  idaifrankrike

  5 followers
  1. hele året i Frankrike
  2. chuis bo!!!!
  3. Something à la mode
 2. Following

  studentispania

  2 followers