Brite Cony

Folkets sexleketøy historie: fra fallos formede steiner til vibratorer

Fallos formede objekter var i tusenvis av år brukt på en symbolisk måte, som en metode for å øke fruktbarheten og skremme bort onde ånder. Men det var ikke den eneste måten de ble tatt i bruk, de var også brukt som sexleketøy. Den eldste av dem alle er funnet i Tyskland, og er 28 000 år gammel. De fantes ikke bare i seinform, under arkeologiske utgravninger var det funnet fallos av tre, hud og til og med kamel avføring.

https://www.crazylove.no/blogg/Sexleket%C3%B8y-blogg

  • Love
  • Save
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...