JTravel

De Koog op Texel

Tijdens mijn bezoeken aan Texel verbleef ik in De Koog, dé badplaats van Texel. Vanuit daar maakte ik elke dag een fietstocht naar de andere plaatsen en/of natuurgebieden op Waddeneiland Texel. Meer over De Koog, want De Koog is meer dan alleen een badplaats, lees je in dit artikel.

https://jtravel.nl/plaatsen-texel2017/de-koog2017

  • Love
  • Save
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...