Kaj Olsson

Stockholm – Trapphusstaden

Stockholm är fullt av gamla fina trapphus, men många av dem skulle tjäna på att genomgå en ordentlig upprustning. Denna del av fastigheten utsätts för stor påfrestning och omfattande slitage i och med all trafik, och alla lortiga skor och kläder som dagligen passerar. Det finns ofta ett stort renoveringsbehov och många anledningar till att låta en målare se över och arbeta med målning av trapphus. Det är för det första en investering i fastigheten i och med att det är det första som gäster möts av om de exempelvis ska gå på bostadsvisning i någon av fastighetens bostadsrätter. Sådant kan höja värdet på fastigheten väsentligt. För det andra, och inte mindre viktigt, så är det ett effektivt sätt att skapa en trivsam miljö för de befintliga hyresgästerna eller bostadsrättsägarna att låta en målare fräscha upp trapphuset.

I ommålningen av trapphus är det mycket viktigt att ansvarig målare både gör en omfattande besiktning av bostaden och för ett nära samtal med fastighetsansvarig angående specifika krav och önskemål. Det är exempelvis viktigt att ta hänsyn till vilket år som fastigheten byggdes innan själva måleriarbetet påbörjas. Vilka färger, nyanser och beslag passar för stilen i fastigheten? I Stockholm finns hus från många olika historiska epoker. En erfaren målare ser till att planeringen, skisserna och arbetet matchar den tidsepok då fastigheten byggdes. Han eller hon kan komma med rekommendationer som både tar hänsyn till specifika önskemål och som samtidigt bevarar fastighetens historia.

I ett trapphus utsätts färgen för stor påfrestning och därför är det viktigt att välja en typ av färg som är både slittålig och lätt att rengöra. Att anlita en erfaren och kompetent målare är ett kostnadseffektivt och säkert sätt att göra rätt färgval på. Även när det gäller val av nyans kan en målare bistå med sin kunskap. Om trapphuset exempelvis saknar fönster kan målaren ge förslag på ljusare nyanser som piggar upp och motverkar känslan av instängdhet.

Planerar du att måla om i trapphuset? Anlita en kunnig målare så kan du förvissa dig om att jobbet blir gjort av ett riktigt proffs samtidigt som de gamla fina fastigheterna i Stockholm får behålla sin stil och charm!

  • Love
  • Save
    1 love 1 comment
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...