Kaj Olsson

Konsultföretag

Skippa anställning direkt hos företagen.

Jobba för ett konsultföretag istället!

Jag ska förklara varför jag föredrar att jobba med IT för ett konsultföretag, framför att vara fast anställd direkt av arbetsplatsen. Det finns en lång rad fördelar som jag ska försöka summera nedan.

Uppskattning

När man arbetar som konsult kan man alltid räkna med att få uppskattning av de företag och organisationer man arbetar hos. Man får arbeta med många meriterande arbetsuppgifter, det framgår alltid vad som förväntas av en och arbetet blir alltid högt värderat av både av konsultföretaget och av kunden. Jag upplever att jag fick hysteriskt mycket mer uppskattning som konsult inom IT än när jag arbetade som fast anställd.

Möjligheter och variation

Konsultarbete inom IT i Stockholm är optimalt om man vill öppna dörrar för att ta steget till större företag och organisationer. Ofta leder lyckade konsultsamarbeten till fortsatta kollaborationer och ibland också fast anställning som blir mycket lönsam för både företaget och en själv. Att jobba för ett konsultföretag i Stockholm kan också göra att man får möjlighet att pröva arbete inom en rad olika branscher och med många olika uppgifter. Jag har erfarenhet av konsultuppdrag där man, som konsult, förväntas sitta på plats i kundens lokaler. Men jag har också erfarenhet av det motsatta, det vill säga att man får relativt fria tyglar gällande var man föredrar att sitta. Det går inte att säga vilket av alternativen som är bäst eftersom det helt individuellt vad man föredrar. Jag upplevde att det fanns fördelar med båda.

Rättvisa villkor

Det finns både bra och dåliga konsultföretag. Så se till att hamna på ett bra bolag! Hos rätt arbetsgivare blir man inte behandlad olika för att man är konsult. Ambitionen ska alltid vara att konsulter har samma trygga och säkra anställningar trots anställningsformen. Som konsult ska man se till att bli erbjuden en personlig lön som utgår ifrån marknadsstandard, och inget annat. Så fastna inte i lönediskrimineringsfällan! Välj ett konsultföretag som kämpar för rättvisa villkor!

Summa summarum:

Att jobba som konsult hos ett bra konsultföretag är både roligt, omväxlande och lönsamt! Det finns många fler fördelar förutom de som jag har nämnt i detta inlägg. Men jag kan återkomma med fler konsult-perks nästa vecka, om det önskas!

  • Love
  • Save
    1 love
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...