oğuz sürücü

Voltaren Krem Nedir?

Voltaren krem ne işe yarar? (diklofenak sodyum topikal jel) , eller ve dizler gibi topikal tedaviye uygun eklemlerin osteoartrit ağrısını tedavi etmek için kullanılan topikal bir jel nonsteroid antiinflamatuar ilaçtır (NSAID) .

Uygun VOLTAREN GEL miktarı, ilaç ürünü kartonunda verilen dozlama kartı kullanılarak ölçülmelidir. Dozlama kartı şeffaf plastikten yapılmıştır. İlaç ürününün her uygulaması için dozlama kartı kullanılmalıdır. Jel, dozlama kartının dikdörtgen alanına 2 gram veya 4 gram çizgisine kadar uygulanmalıdır (her dirsek, bilek veya el için 2 g ve her diz, ayak bileği veya ayak için 4 g). 2 g çizgisi 2,25 inç uzunluğundadır. 4 g çizgisi 4,5 inç uzunluğundadır. Jelin uygulanması için VOLTAREN GEL içeren dozlama kartı kullanılabilir. Eller daha sonra jeli cilde nazikçe sürmek için kullanılmalıdır. Dozlama kartını kullandıktan sonra parmak uçlarınızla tutun, durulayın ve kurulayın. Tedavi yeri eller ise, hastalar ellerini yıkamak için en az bir (1) saat beklemelidir.

Ayaklar, Bilekler veya Dizler Dahil Alt Ekstremiteler

Jeli (4 g) etkilenen ayak, ayak bileği veya dizine günde 4 kez uygulayın. VOLTAREN JEL, etkilenen tüm ayak, diz veya ayak bileğine uygulanacak şekilde cilde nazikçe masaj yapılmalıdır. Ayağın tamamı tabanı, ayağın üstünü ve ayak parmaklarını içerir. Alt ekstremitelerin herhangi bir tek eklemine günde 16 g'dan fazla uygulamayın.

Eller, Bilekler veya Dirsekler Dahil Üst Ekstremiteler

Jeli (2 g) etkilenen el, bilek veya dirseğe günde 4 kez uygulayın. VOLTAREN JEL, etkilenen tüm el, bilek veya dirseğe uygulanacak şekilde cilde nazikçe masaj yapılmalıdır. Elin tamamı avuç içini, ellerin arkasını ve parmakları içerir. Üst ekstremitelerin herhangi bir tek eklemine günde 8 g'dan fazla uygulamayın.

Etkilenen tüm eklemlerde toplam doz günde 32 g'ı geçmemelidir.

Özel Önlemler

Uygulamadan sonra en az 1 saat duş/banyo yapmaktan kaçının. Eller tedavi edilen eklem değilse, hastayı kullandıktan sonra ellerini yıkaması konusunda bilgilendirin. VOLTAREN JEL tedavi amaçlı el(ler)e sürülüyorsa; uygulamadan sonra en az 1 saat tedavi edilen el(ler)i yıkamaması konusunda hastayı bilgilendiriniz.

VOLTAREN JEL'i açık yaralara uygulamayınız.

VOLTAREN JEL'in göz ve mukoza zarlarıyla temasından kaçının.

Tedavi edilen eklemlere harici ısı ve/veya tıkayıcı pansuman uygulamayın.

Tedavi edilen eklem(ler)in doğal veya yapay güneş ışığına maruz kalmasından kaçının.

VOLTAREN GEL'in tedavi edilen cilt bölgesinde güneşten koruyucular, kozmetikler, losyonlar, nemlendiriciler, böcek kovucular veya diğer topikal ilaçlar dahil olmak üzere diğer topikal ürünlerle birlikte kullanımından kaçının.

VOLTAREN GEL'in oral nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) ile birlikte kullanımı değerlendirilmemiştir ve NSAID'lerin ters etkilerini artırabilir. Yarar riske ağır basmadığı sürece VOLTAREN GEL ve oral bir NSAID ile kombinasyon tedavisi kullanmayın ve periyodik laboratuvar değerlendirmeleri yapın.

VOLTAREN JEL'i uyguladıktan sonra en az 10 dakika giysi veya eldiven giymekten kaçının.

  • Love
  • Save
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...