sam

Om att vara med i facket

En fördom som jag möter ibland är att jag borde vara emot att vara bli med i facket eftersom jag gillar ledarskap och organisation. Men ack så fel det kan vara. I själva verket är jag ett stort fan av att engagera sig fackligt. Vi hade inte haft fem veckors semester eller dagens fina arbetsvillkor om det inte varit för fackrörelsen. Visst finns det fackförbund eller fackliga representanter som får en att vilja göra dubbla face palms. Det förnekar jag verkligen inte. Men jag tycker att idén om fackförbundet som en kompletterande funktion till arbetsgivarna är viktig. Så idag kommer jag att uppmana er att överväga att gå med i facket eller, om du är influencer, Influencers of Sweden.

De är en kvalitetsstämpel

Sedan är inte facket eller Influencers of Sweden bara en fartkamera. De kan vara en grym samarbetspartners för arbetsgivare och företag som vill kvalitetssäkra sin verksamhet. Som arbetstagare ser jag en god relation mellan fack och arbetsgivare som en kvalitetsstämpel. Att företaget inte bara bryr sig om att följa lagar och regler utan också bryr sig om sina medarbetare.

Som influencer ser jag mitt medlemskap i Influencers of Sweden som en stämpel på att jag är seriös i mitt arbete. Att jag är påläst om vilka lagar och regler som gäller i mitt arbete med content.

Stödet

Att få rådgivning och stöd i alla olika typer av frågor som man kan hamna i både som medarbetare och egenföretagare är så himla skönt. Det är lätt att tro att man är ensam när man sitter på sin kammare. Men det är du inte och att vara medlem i nätverk likt dessa kan även ge en känsla av samhörighet.

Kompetensutvecklingen

De flesta fackförbund erbjuder bra möjligheter till kompetensutveckling – dels om man engagerar sig men även som vanlig medlem. Att ha arbetat fackligt har varit en otroligt nyttig erfarenhet som jag inte hade velat vara utan när jag idag sitter i förhandling eller ställs inför en arbetsrättslig fråga.

Att vara med i InoS har gett mig de flesta av de verktygen som jag har byggt Bossbloggen med och Facebook-gruppen som vi har där man kan ställa frågor är guld värd.

Solidariteten

Att vara fackligt ansluten eller medlem in Influencers of Sweden när man är influncer är inget du gör bara för din egen skull. Utan även för dina branschkollegors. Ju fler vi är som är med: desto mer inflytande får vi. Vilket innebär att vi inte bara kan arbeta för att förbättra våra arbetsvillkor, vi kan också bygga en stadigare grund för framtida influencers.

  • Love
  • Save
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...