samanamanati

علت بوی بد ناف چیست؟


بوی بد ناف در اکثر موارد تهدید جانی ندارد. اما می تواند نشان دهنده ی شرایطی خاص باشد. در اکثر موارد این موضوع به دلیل عدم رعایت بهداشت فردی است، اما ممکن است بوی ناف همراه با ترشح، دفع باد، خارش یا درد باشد.

چرک یا خرده آشغال

تجمع چرک یا لایه های مرده‌ی پوست می تواند موجب سوزش پوست شده و بوی تعفن ایجاد کند.

التهاب یا آماس

اگر پوست نزدیک ناف ملتهب است ممکن است دچار عفونت باکتریایی ناهوازی شده باشید و این عفونت علت بوی بد ناف باشد.

فرم بدنی

افرادی که شکمی بزرگ دارند بیشتر درخطر عفونت ناف هستند، چون ناف آنها بزرگ تر است و چرک، باکتری و رطوبت بیشتری وارد آن می شود.

بارداری

به احتمال زیاد اصلا نیازی به نگرانی نیست. یکی از تغییرات بارداری افزایش میزان تعریق بدن است؛ که میتواند بسوی ناف جاری شده، در آن تجمع کرده و ایجاد بوی ناخوشایند کند. کافیست روزی دوبار نافتان را با الکل و گوش پاکن تمیز کنید.

تماس با اشعه UV

اشعه یو وی به پوست آسیب می زند، به همین علت قرار گرفتن ناحیه ی ناف در معرض آن می تواند باعث بروز التهاب و عفونت شود.

دیابت

افراد دیابتی بیشتر در معرض ابتلا به عفونت های مختلف از جمله عفونت ناف می باشند. این عفونت ها ممکن است شروع به ایجاد بوی بد و ترشح از ناف کنند.

  • Love
  • Save
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...