Bloglovin helps you follow the blogs you read by letting you know when they update.

Already have an account?

വേനൽപക്ഷി

venalpakshi.blogspot.com
ദൂരെ എവിടെയോ മഴയുടെ ആരവം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ, വേനൽപക്ഷി കാതോർത്തു. ഇനിയും വയ്യ ഈ വേനലിൽ അലയാൻ. ചുറ്റിലും തിന്മയുടെ ഇരുട്ട് പരക്കുമ്പോൾ നന്മയുടെ വെളിച്ചം തേടുന്ന ഒരു വേനൽപക്ഷി നിങ്ങളിലും ഇല്ലേ... ഉണ്ടാകും, തീർച്ച. എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറക്കാം, പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചം തേടി, നന്മയുടെ മഴ നനയാൻ...
Forgot Password?
Add a blog to Bloglovin’
Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
We're working on your request. This will take just a minute...