Alet

alet.co.za · Jun 18, 2017

Met Vrymoedigheid of Vrijmoedigheid…

Afrikaans grootgemaak, besig om my kinders Afrikaans groot te maak en tog voel ek meer gemaklik om in Engels te dink en skryf.

Vandag sal ‘n uitsondering wees…

GENEROSITY – My woord vir 2017

Ek het onlang baie gedink aan my woord vir die jaar, 2017. My woord is of was generosity or vrygewigheid. Op ‘n stadium het ek gewonder of ek verkeerd gehoor het of ‘n fout gemaak het. Maar, die Here werk met mens in snaakse maniere. Veral to ek die Afrikaans van ‘generosity’ langs die woord, vrymoedigheid sien.

Ons het onlangs ‘n kurses by die kerk begin, die kurses se naam is INSTEM en dit gaan daaroor dat ons as Christenne in verhouding met God staan en dus, Sy stem kan en mag hoor. Een van die verse wat aangehaal is in die kurses en toevalig ‘n paar weke voor die kurses by my opgekom het, is Hebreers 4:16.

Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van Sy onverdiende guns gaan sodat ons liefdevolle omgee kan ontvang en ons sal onverdiende guns vind om ons te help in ’n tyd van lyding.

Toevallig lees ek ook eerder Bybel in Engels as Afrikaans. Ek sou vrymoedigheid as bold confidence gelees het, (en ek het) toe ek Hebreers 4:16 in Engels gelees het. Maar daar was iets in die woord vrymoedig, wat wat net ‘n ander, aangename geur en nasmaak agterlaat. Dit is ‘n woord wat my laat dink het, genoeg om dit te google.

VRYMOEDIGHEID – Kan dit dalk eerder my woord vir 2017 wees?

Soos wat ek die woord vrymoedig of vrymoedigheid gegoogle het, het Safari die woord aanhou vertaal na vrijmoedig, die Nederlandse vertaling. Terwyl ek regtig sit en aandag gee aan die woord, kry ek die volgende sinonieme:

1) Brutaal 2) Dapper 3) Fier 4) Frank 5) Gulhartig 6) Koen 7) Niet beschroomd 8) Onbedeesd 9) Onbeschroomd 10) Onbevangen 11) Onbevooroordeeld 12) Onbevreesd 13) Onbewimpeld 14) Ongedwee 15) Ongedwongen 16) Onverdroten 17) Openhartig 18) Prinsheerlijk 19) Ronduit 20) Stout 21) Stoutmoedig 22) Tranquil 23) Verwaten 24) Vlot 25) Vrij 26) Vrijelijk

Skielik beteken vrymoedigheid baie meer vir my as bold confidence. Ek voel skielik asof ek op ‘n helemalle ander seisoen is, een waar die deure vir my oopgaan en ek net myself voor Sy voete kan wees. Dit sluit net so mooi aan by Brene Brown, se Power of Vulnerability. So asof dapperheid, oop hartig en onbevange konsepte is wat bymekaar hoort.

Miskien is vrymoedigheid die begin van ‘n lewe van vrygewigheid. Of miskien kan ons alleenlik regtig vrygewig wees, wanneer ons die vrymoedigheid het, om werklik mens – in die volle betekenis van die woord – gebroke, selfsugtig en sondig – te wees.

Vrymoedig mag dalk net my gunsteling woord wees op die oomblik… of dalk vrijmoedig?

Wat vat jy weg van die woord vrymoedig?

The post Met Vrymoedigheid of Vrijmoedigheid… appeared first on .

View original
  • Love
  • Save
    Forgot Password?
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...