Bloglovin helps you follow the blogs you read by letting you know when they update.

Already have an account?

All film ska ses

allfilmskases.wordpress.com
För några år sedan myntade jag och en kompis mottot "All film ska ses". Vårt stora filmintresse gjorde att vi såg väldigt mycket film, så då tänkte vi - varför inte sätta upp ett mål... :-) Givetvis är det fullständigt omöjligt att leva upp till och det finns mängder av filmer jag förmodligen aldrig kommer att vilja se. Men det är ändå ett bra motto. Bloggens egentliga syfte är höljt i dunkel. Mest kul att kunna kommentera, recensera och spåna loss.
Forgot Password?
Add a blog to Bloglovin’
Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
We're working on your request. This will take just a minute...