Bloglovin helps you follow the blogs you read by letting you know when they update.

Already have an account?

babette versus catwalk pretorians

babetteversus13.blogspot.se
every word is a decision. every dress is an option. is your wardrobe an epitome of dilemmas? does all your life hold in a closet? my wardrobe is a concept. or a metaphor. my vocabulary? a sum of my decisions. all my life holds in my mouth. hello, my name is babette. i am each and every one of you. i'm a perfect 10! oh, shut up, girl! każde słowo jest decyzją. każda kiecka stanowi alternatywę. fatałaszki? byt pogrzebany w szafie. co tu tak ciuchnie? na wieszakach wisi szkopuł, zagwozdka i kilka szmat. moja szafa to koncept albo metafora. moje słownictwo? suma życiowych decyzji. całe, moje życie mieści mi się w ustach. hej, mam na imię babette. jestem, jak każda z was. wciskam się w brytyjską dyszkę!
Forgot Password?
Add a blog to Bloglovin’
Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
We're working on your request. This will take just a minute...