Dagens Arena» – Dagens Arena

dagensarena.se · Dec 21, 2018

M:s Vilda Västernspel slår hårt mot kommunalarna

Jag glömmer inte hennes blick, kvinnan som genom extratjänsterna för första gången på fem år fått ett arbete. Aldrig hade jag kunnat föreställa mig att Moderaterna skulle ägna sig åt ett Vilda Västernspel med budgeten som utdelar sådana slag mot kommunalarna och välfärden, skriver Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Det är ingen hemlighet att jag som ordförande för Kommunal skulle föredra en socialdemokratiskt ledd regering framför en moderatledd, med stöd av KD. Men demokratin har sin gång och den som till slut väljs som statsminister förtjänar naturligvis det. Då får den som velat annorlunda acceptera det och arbeta utifrån det.

Som ordförande för välfärdens största fackförening skulle det till exempel vara tjänstefel av mig att inte söka kontakt med och försöka påverka även en eventuell moderat statsminister.

Men även om det finns mycket i Moderaternas politik jag ogillar har jag alltid trott att de är ett pålitligt parti som verkar i den svenska traditionen av att söka samförstånd. Inte ett parti som ägnar sig åt Vilda Västern-spel med budgetpropositioner – och utan vidare utdelar slag som direkt påverkar medlemmarna i Kommunal och den svenska välfärden.

Men det är just vad Moderaterna gjort. Att alla nya extratjänster nu stoppas är ett tydligt exempel på det. Moderaterna var så nonchalanta att de inte ville vänta tills Sverige har en ny regering på plats innan de med stöd av KD och SD tvingade igenom sin budgetmotion.

Effekterna ser vi nu när Arbetsförmedlingen aviserar att alla nya extratjänster stoppas. Vilda Västern-spel i riksdagen får tydliga effekter för medlemmar i Kommunal, eftersom politik spelar roll.

Extratjänsterna är en arbetsmarknadspolitisk insats som är uppskattad av både arbetsgivare och fackföreningsrörelse. Och så brukar det inte se ut när arbetsmarknadspolitik rullas ut.

En starkt bidragande orsak till att både Kommunal och arbetsgivarna i SKL varit så pass positiva till just extratjänsterna är de stora behoven av personal inom vård- och omsorg. Därför träffade vi som parter 2016 en överenskommelse om extra tjänster inom kommuner och landsting.

Genom extratjänsterna har personer som står långt från arbetsmarknaden fått chansen att ta ett steg in på arbetsmarknaden. De som passar för jobbet och vill fortsätta har då en naturlig plattform att utbilda sig vidare: till exempelvis vårdbiträde och senare även till undersköterska.

Närmare 18 000 personer har extratjänster. Därför har de också gett den effekten att de yrkesskickliga medlemmarna i Kommunal som redan jobbar i vården och omsorgen fått lite större möjligheter att ägna sig åt det de är proffs på: omvårdnad och omsorg.

Extratjänsterna är ett steg, som når rätt människor och som arbetsgivarna tagit till sig.


Räck upp handen den som tror att vad medlemmar i Kommunal behöver är färre kollegor? Våra beräkningar visar att det behövs hela 135 000 anställda fler under mandatperioden, bara för att komma bort från den kroniska underbemanningen i stora delar av omsorgen.

Kristersson och Busch-Thor hävdar att extratjänsterna når fel grupper och inte når personer långt från arbetsmarknaden. Så vilka har då fått en extratjänst?

Faktum är att 84 procent har varit inskrivna på arbetsförmedlingen i över två år, 71 procent är utomeuropeiskt födda, 50 procent är kvinnor och 25 procent är kortutbildade.

Självklart är extratjänsterna inte ensamma lösningen på utmaningen i hur de som befinner sig långt från arbetsmarknaden får ett jobb, eller på välfärdens enorma rekryteringsutmaning. Men det är ett steg, som når rätt människor och som arbetsgivarna tagit till sig.

Personligen tänker jag på den kvinna jag mötte i Tierp i valrörelsen. Genom extratjänsterna hade hon för första gången på fem år fått ett arbete att gå till. En plats där hon gjorde nytta och hade arbetskamrater. Stoltheten sken i hennes blick när hon berättade om hennes barns reaktion när hon gick till jobbet på morgonen.

Så nej, det är inte enbart en obegriplig inställning som Kristersson och Busch Thor har och drivit igenom med stöd av Sverigedemokraterna. Det är faktiskt dumt. Dumt mot den svenska välfärden och för möjligheterna för fler att jobba och bidra till den.

Tobias Baudin är ordförande för Kommunal.

Inlägget M:s Vilda Västernspel slår hårt mot kommunalarna dök först upp på Dagens Arena.

View original
  • Love
  • Save
    Forgot Password?
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...