Dagens Arena» – Dagens Arena

dagensarena.se · Dec 3, 2019

Pisa: Svenska elever förbättrar sina resultat

Svenska elever presterar bättre i läsförståelse, matematik och naturvetenskap än genomsnittet i OECD och är tillbaka på nivån 2006 innan det började gå sämre. Det visar nya resultat från PISA-testen.

Svenska elever fortsätter att förbättra sina resultat i Pisa-testen som genomfördes 2018, jämfört med 2015. Då förbättrades resultaten jämfört med tidigare, och den nya mätningen visar att den uppåtgående trenden håller i sig, efter att resultaten i flera mätningar dessförinnan försämrats.

Elever i Sverige presterar nu på samma nivå som 2006, den tidpunkt efter vilken resultaten började sjunka, vilket har lett till en stor debatt om den svenska skolan.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson säger i ett uttalande att resultaten visar att föreställningen att den svenska skolan »generellt är dålig är en myt«.

Bäst gick det i testen på läsförståelse för svenska elever, där bara fyra OECD-länder konstaterat ligger bättre till än Sverige, enligt Skolverket.

Så här såg Sveriges poäng ut i 2018 års test:

Läsförståelse: Sverige: 506 poäng – OECD-genomsnitt: 487 poäng

Matematik: Sverige: 502 poäng – OECD-genomsnitt: 489 poäng

Naturvetenskap: Sverige: 499 poäng – OECD-genomsnitt: 489 poäng

Trots förbättrade resultat visar Pisa-testen att Sverige fortfarande har stora problem med likvärdigheten i skolan. Enligt det måttet hamnar Sverige på en mindre smickrande placering kring OECD:s genomsnitt.

Jämfört med de andra nordiska länderna har svensk skola betydligt sämre likvärdighet.

Skolverket konstaterar också att andelen behöriga lärare är lägst i de skolor som har störst behov. I de skolorna visar också Pisa att problemen med stök i klassrumsmiljön, skolk och sena ankomster är vanligare.

Skolverket har bearbetat statistiken utifrån om eleverna har svensk bakgrund, utlandsfödda föräldrar eller själva är utlandsfödda, och konstaterar att andelen utlandsfödda elever har ökat med 2,2 procentenheter sedan förra mätningen.

Det påverkar främst resultaten vad gäller läsförståelse, motsvarande fyra poäng, medan effekterna är mindre vad gäller matematik och naturvetenskap.

Inlägget Pisa: Svenska elever förbättrar sina resultat dök först upp på Dagens Arena.

View original
  • Love
  • Save
    Forgot Password?
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...