Design and form

designoform.com · Oct 4, 2016

DIY – INSPIRATION

Even though I’m not writing as many letters as I used to (when I was a kid and had pen pals), the next time I’m sending a letter I’m sending it in one of these envelopes. I think they are just beautiful. A tutorial on how to fold them you can find at Paperiaarre.

/// Även om mitt brevskrivande är ganska begränsat nuförtiden, så ska jag nästa gång jag skickar ett brev testa att vika de här fina kuverten. De finaste på länge. Instruktion till hur du viker dem hittar du hos Paperiaarre.

fo: Paperiaarre | Kaija

Spara

View original
 • Love
 • Save
  38 loves 25 saves
  Forgot Password?
  Add a blog to Bloglovin’
  Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
  We're working on your request. This will take just a minute...