Doenkids!

doenkids.nl/blog · Mar 14, 2019

Trashure hunt – Op jacht naar zwerfafval!


Op de aarde moeten we zuinig zijn. Maar helaas wordt er nog steeds veel afval op straat gegooid. En al dat zwerfafval is niet goed voor het milieu. Laten we er daarom met elkaar voor zorgen dat Nederland weer een stukje schoner wordt en ga met de kids op Trashure Hunt; op jacht naar rondslingerend (…)

The post Trashure hunt – Op jacht naar zwerfafval! appeared first on Doenkids!.

View original
  • Love
  • Save
    Forgot Password?
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...