Bloglovin helps you follow the blogs you read by letting you know when they update.

Already have an account?

Drømmelykke blir husmorfit!

husmorfit.blogspot.se
Følg meg i overgangen fra sofahusmor til husmorfit (fit må i dette tilfellet ikke forveksles med ordinær fitness..)! En ny og utfordrende, men også til tider skummel verden. Kombinert med fire barn som har sine egne meninger og egne aktiviter legges alt til rette for at mor må børste støv av sine organiseringsegenskaper ( om de finnes...) for å rydde plass i kalenderen til tidligere ukjente aktiviteter! Det friske motet er i heldigvis intakt.... enn så lenge... Følg meg gjerne på min ferd! :)
Forgot Password?
Add a blog to Bloglovin’
Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
We're working on your request. This will take just a minute...