Bloglovin helps you follow the blogs you read by letting you know when they update.

Already have an account?

En till viktblogg

vikten.salkert.se
Efter att gått upp 26 kilo under första graviditeten påbörjades en viktresa på 33 veckor, viktresan fick avbrytas då jag blev gravid för andra gången. Under graviditet 2 gick jag upp 28 kilo, så nu påbörjas viktresa två!
Forgot Password?
Add a blog to Bloglovin’
Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
We're working on your request. This will take just a minute...