Bloglovin helps you follow the blogs you read by letting you know when they update.

Already have an account?

Evahle.se - en blogg om psykisk hälsa

evahle.se
Det jag skriver om är psykisk hälsa och ohälsa, feminism och jämställdhet, kroppsbild och normer, samt mobbning. Jag ger mycket tips i min blogg om hur du kan gå din egen väg och hur du kan göra för att ta dig upp igen från din psykiska ohälsa. Jag vill inspirera andra till sunda ideal och värderingar och få människor att förstå att man duger som man är. Jag delar även med mig av min erfarenhet kring psykisk ohälsa och min vardag. Vi är ett team här inne och kämpar tillsammans! ♥
Forgot Password?
Add a blog to Bloglovin’
Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
We're working on your request. This will take just a minute...