Gekeuvel van een Kampeerboerin

minicampingdevisser.nl/blog · Feb 3, 2021

Sinds 1976
Sinds 1976

Koeien ruilen voor kampeerders

Je ziet het bij veel boeren op Walcheren. Sind de invoering van de melktank zijn er nevenactiviteiten op de boerderij ontstaan.
Het aanschaffen van een melktank voor 4 koeien was niet rendabel en zonder melktank kon de melk niet geleverd worden.
Men had geen andere keuze dan vergroten of afscheid nemen van de koeien.

Vader de Visser deed het laatste. Hij nam afscheid van de koeien en zocht naar een andere bron van inkomsten. Dat vond hij in het ontvangen van toeristen op zijn erf.

Sinds die tijd in 1976 kan men op minicamping De Visser in Zoutelande in en om de vakanties Genieten met een grote G !


Kamperen in de tuin.

Als de campings in Zoutelande de hoeveelheid toeristen niet meer konden plaatsen, zocht men verder.
Na een lange dag in een warme auto klopte men soms bij de boerderij aan, wanhopig op zoek naar een plekje voor de nacht.
Achter de bloementuin was een lapje gras onder de waslijn, de bleek. Die “badgasten” mochten daar best een nachtje doorbrengen.

Zo is het begonnen.
De familie Nijman was de allereerste gast op minicamping de Visser. Een gezin met twee kindjes, die inderdaad wanhopig op zoek waren naar een plekje om hun tent op te zetten. Ze kwamen helemaal uit Emmen.
Vader de Visser kon de mensen toch moeilijk terugsturen en streek over zijn hart. Familie Nijman kwam op de bleek terecht en is daar nooit meer weg gegaan……

Op de bleek

De Bleek – ken je het nog?
Een bleek, ook wel bleekweide of bleekveld genoemd, is een kort gemaaid stuk gras, dat gebruikt werd om de was te bleken. Een activiteit die al sinds het jaar 1520 aangetroffen wordt.

Na het wassen was het linnen vaak nog wat gelig van kleur en soms was de geur ook niet helemaal verdwenen. De kracht van het zonlicht en zuurstof hierlp bij het bleken van de was. Door de lakens op het grasveld uit te spreiden werd het linnen frisser en bleker. En naast het lichter worden van kleur, droogde het linnen op deze manier.

Het bleken van de was van destijds is vergelijkbaar met het bleken met waterstofperoxide of met chloor. Tot in de 20e eeuw werd deze techniek gebruikt.

Het bericht Sinds 1976 verscheen eerst op Camping De Visser.

View original
  • Love
  • Save
    Forgot Password?
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...