GODT DRIKKE

godtdrikke.net · Jul 5, 2022

En veldig bra oransjevin fra Kroatia

Godt Drikke har skrevet altfor lite om vin fra Kroatia. Men her er en oransjevin verd pengene. Tross alt så går den kroatiske vinhistorien helt tilbake til de gamle grekerne, kanskje enda lenger. Romerne utviklet og organiserte vinindustrien, som blomstret frem til vinlusene kom på 1800-tallet. I etterkrigstiden ble vinmarkene statseide og sentraliserte, og borgerkrigen (…)

The post En veldig bra oransjevin fra Kroatia appeared first on Godt Drikke.

View original
  • Love
  • Save
    Forgot Password?
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...