Bloglovin helps you follow the blogs you read by letting you know when they update.

Already have an account?

Gunilla om vitt begär

vittbegar.blogspot.com
Jag heter Gunilla Sahlin och är 29 år. Sedan våren 2007 har jag förstått att jag har en kronisk beroendesjukdom jag inte kan ignorera, som jag haft hela mitt liv, och att socker är mitt primära utlopp. Här får du följa mina tankar och observationer genom min vardag. Jag berättar om mina upplevelser och hur jag hanterar min allergi. Följ mig gärna, och kommentera när du vill.
Forgot Password?
Add a blog to Bloglovin’
Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
We're working on your request. This will take just a minute...