IKEA Sverige - Livet Hemma

livethemma.ikea.se · Mar 13, 2016

Häng på IVAR


Den naturliga inredningstrenden med obehandlat trä växer sig allt starkare. Här har vi låtit en gavel till hyllan IVAR fixa stilen. Lutad mot väggen fungerar den som dekorativ magasinförvaring.
View original
 • Love
 • Save
  3 loves 5 saves
  Forgot Password?
  Add a blog to Bloglovin’
  Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
  We're working on your request. This will take just a minute...