Karin Boo Wiklander

karinboowiklander.se · Jun 5, 2014

FLYTTA OM


Lite nytt behöver man ibland. Man tröttnar
på att soffan står på samma ställe dag efter dag,
månad efter månad. Därför blev det ommöblering
i vardagsrummet igår kväll. Trivs än så länge :)

Soffan står numera vid fönstret och rummet
känns lite större.View original
  • Love
  • Save
    Forgot Password?
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...