Bloglovin helps you follow the blogs you read by letting you know when they update.

Already have an account?

Kvinnopakten

kvinnopakten.se
Vi erbjuder ett kvinnoperspektiv på ämnen som berör kvinnor. Våra skribenter är kvinnor i olika delar av landet. Vi representerar olika åldrar, funktionsvariationer, yrken, sexuella läggningar, familjekonstellationer, hudfärger och kulturer. Vi är en brokig skara kvinnor som alla delar en erfarenhet: vi är kvinnor som lever i ett patriarkat. Tillsammans bildar vi Kvinnopakten. Vårt mål är att skapa medvetenhet hos flickor och kvinnor om vad kvinnoförtryck innebär, och hur vi kan mobilisera mot patriarkatet. Vi delar en socialistisk värdegrund, vidareutvecklat till radikalfeminism. Vi anser kvinnoförtryck vara baserat på materiella förhållanden – ekonomin och våra kroppar. Välkommen till Kvinnopakten.
Forgot Password?
Add a blog to Bloglovin’
Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
We're working on your request. This will take just a minute...