Groene verlichting

Waarom zien we toch steeds vaker groene verlichting op allerlei buitenterreinen? Is het beter voor het milieu? Is het beter voor de veiligheid? Is het beter voor de mens? Alledrie!

Voor de vogels

Groen licht wordt al een tijdje gebruikt op boorplatforms. Uit onderzoek blijkt dat, wanneer het rode deel van het licht ontbreekt, er veel minder verstoring optreedt voor trekvogels. Vooral wanneer de lucht bewolkt is hebben vogels veel hinder van de normale verlichting. In het onderzoek werden onder andere tellingen uitgevoerd rond de boorplatforms bij verschillende weersomstandigheden. Normaal cirkelden honderden vogels rond de oranje verlichte boorplatforms, om vervolgens uitgeput in de zee te vallen. Bij groen verlichte platforms waren bijna géén vogels te zien.

Voor de mens

De werknemers van de boorplatforms waren ook erg te spreken over het groene licht. ‘s Nachts werken met groen licht vinden ze prettig. Vooral de taken waar bijvoorbeeld diepte in moest worden geschat, gingen erg goed.

Hoe het werkt

De werking van het menselijk oog is afhankelijk van de hoeveelheid licht. Hoe komt het dat, bij weinig licht, groen licht beter is dan ander tinten licht?

In het oog zijn twee verschillende gezichtszintuigen actief. De eerste, de zogenaamde kegeltjes, zijn beperkt gevoelig voor licht. Ze stellen de mens in staat tot scherpe detailwaarneming en zijn bovendien kleurgevoelig. Deze combinatie maakt dat ze perfect functioneren bij een helder verlichtingsniveau.

De tweede, de staafjes, zijn een stuk lichtgevoeliger. De lichtgevoeligheid van een enkel staafje ligt enkele tientallen malen hoger dan bij een kegeltje. Het gevolg hiervan is dat staafjes gemakkelijk verblind worden. Ze zijn niet geschikt voor het waarnemen van fijne details en bovendien leveren ze geen kleurgewaarwording. De combinatie hiervan maakt dat zij optimaal functioneren bij lage verlichtingsniveaus. Staafjes zijn het gevoeligst bij groen-blauw licht.

De mens ziet dus op twee verschillende manieren: bij heldere verlichting waarbij de kegeltjes domineren, en bij een laag verlichtingsniveau waarbij de staafjes domineren.

Groen licht zorgt ervoor dat de ogen zich aanpassen aan het donker, gezien de staafjes actiever worden, waardoor er beter kan worden waargenomen bij lagere lichtniveaus. Dit betekent dus dat, zodra de ogen gewend zijn aan het donker, er met de groene verlichting optimaal gebruik wordt gemaakt van onze natuurlijk functies.

Steeds populairder

Niet alleen op de boorplatforms, maar in steeds meer omgevingen wordt groene terreinverlichting gebruikt, zoals op straten, op bouwplaatsen en voor de beveiliging van huizen. Het groene licht zorgt bijvoorbeeld voor beperking van lichtvervuiling en energiebesparing, is minder verstorend voor de natuur, voorkomt hinder voor de buren en is juist wel beter voor de buurtpreventie. In het donker zijn de ogen van de surveillanten gewend aan het weinige licht. Wanneer je ineens vanuit het donker in het licht moet springen om een inbreker of een vandaal in de kraag te vatten, moeten de ogen zich weer aanpassen, waardoor het moeilijk wordt om snel in te grijpen. Met groen licht hebben de mensen van de Buurtpreventie hier minder last van.

Niet raar dus dat je steeds vaker een groene gloed ziet in een woonwijk of op een industrieterrein! En gelukkig wordt vaak energiezuinig LED licht gebruikt waardoor het minder erg is dat dat licht de hele nacht aan is.

The post Groene verlichting appeared first on Lichtinspiratie.

  • Love
  • Save
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...