Lovely Life

lovelylife.se · Nov 11, 2014

ONE REPORT – ONE APT – THREE STYLISTS

Nu har jag lite dåligt samvete eftersom jag lovade en rapport från Fastighetsbyråns presentation av lägenheten på Linnégatan. Jag har dessutom fått frågor om rapporten. Tyvärr fick jag förhinder, i sista minuten, och missade det hela. Men, nu kan ni läsa rapporten här.

Dessutom berättar Hans Blomquist, Tina Hellberg och Mikael Beckman hur de tänkt kring sin styling och målgrupp (Klicka på respektive stylist). De bjuder också på detaljerade listor över vad de använt i sin styling. Tips! Så jag hoppas ni inte blir besvikna, trots allt.

Foto: Marcus Lawett

View original
  • Love
  • Save
    Forgot Password?
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...