Lugemissoovituse blog

lugemissoovitus.wordpress.com · Sep 7, 2015

Kiiri Saar “Ruubeni liblikad”


Kiiri Saar “Ruubeni liblikad. Kirsipiia” Lugu suurest armastusest. Ruuben on pärit mittemaisest maailmast, Kirsipiia tavaline koolitüdruk. Koolitüdruk küll, kuid tema sees on peidus miski, mis teeb ta armsaks ja ahvatlevaks kenale deemonimehele Ruubenile. Suhe nende vahel on täiesti ebamaine ja lõpeb põnevalt ja unistuslikult. Kiiri Saar (loe autor) on öelnud, et tema peas istuv lugu ei (…)
View original
  • Love
  • Save
    Forgot Password?
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...