mamma til michelle

mammatilmichelle.blogg.no · Jul 26, 2018

DET ER ET FARLIG SPILL DU SPILLER!


Nå har det stormet i et par døgn, og debatten synes egentlig ingen ende ta. Samtidig er jo hele opplegget styrt av herseteknikker og langt i fra noen sak. Alt Mads Hansen foretar seg på sosiale medier handler først og fremst om person, også brukes "en sak" bak det hele for å legitimere håning og hum…
View original
  • Love
  • Save
    Forgot Password?
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...