marisridgebacks.blogg.se

marisridgebacks.blogg.se · Sep 28, 2013

HD & ED=CHECK!!!


I onsdags åkte vi med Buddha till Re-Dog i Västerås. Dags för höft & armbågs röntgen. Alltid lika ångestfyllt. Började med en 4 leg check, har jag aldrig varit med om så bara det var ju intressant. Hunden får stå på 4 plattor för att se hur dom belastar ...
View original
  • Love
  • Save
    Forgot Password?
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...