Mia Anderberg

lovelylife.se/mia-anderberg · Jul 9, 2015

Mysa in sig

Visst gillar man att mysa in sig i små kryp in. Precis som när man var barn vill man gärna i fantasins sommarhus att det ska vara loft och mysiga kuddar.

Bild från Urban Outfitters.

Peace

View original
  • Love
  • Save
    Forgot Password?
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...