Ne Desem Beğenirsin?

nedesembegenirsin.blogspot.fr · Aug 24, 2016

Kartondan Mucize Yaratmak


Sıradan bir karton parçasından 20 X 14 cm ebatlarında çalışılan minyaür akdeniz evi dantel perdeleri ve diğer nefis detayları ile hayranlık uyandırıyor. Bu fikirle yola çıkılarak çok farklı kompozisyonlar yaratabilir isterseniz duvar panosu ya da aydınlatma olarak kullanabilirsiniz.
Kaynak
View original
  • Love
  • Save
    Forgot Password?
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...