OmniTraveler.nl

omnitraveler.nl · Aug 13, 2019

Van Terschelling tot Timboektoe – 25 x met je kind op avontuur

Van Terschelling tot Timboektoe is een (h)eerlijk boek. Auteurs Claartje en Ilona laten je zien dat reizen – ja met kinderen – kan. En nog eens leuk is ook! Beschouw het als het handboek voor alle (potentiële) reislustige gezinnen. Onzin Van de reactie; “maar daar hebben je kinderen toch niets aan…” moeten de schrijfdames niet (…)

The post Van Terschelling tot Timboektoe – 25 x met je kind op avontuur appeared first on OmniTraveler.nl.

View original
  • Love
  • Save
    Forgot Password?
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...