ΠΟΔήΛΑΤΟ

podilato98.blogspot.com · Apr 19, 2015

Ο φίλος μου ο Ποδηλατάκιας


Ένα βιβλίο για ασφαλείς βόλτες!
Ο Ποδηλατάκιας είναι το μαγικό ποδήλατο του Κωστάκη, ένα ποδήλατο που μιλάει για τους βασικούς κανόνες της οδικής συμπεριφοράς, προκειμένου να αποφεύγουμε τους κινδύνους και να χαιρόμαστε την ποδηλασία με τα φιλαράκια μας.

Το βιβλίο γράφτηκε από την Κατερίνα Βαϊμάκη, εικονογραφήθηκε από τη Ρεβέκκα Βε­δέ και κυκλοφορεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ­ων. Μπορείτε να το διαβάσετε πατώντας εδώ ή να παρακολουθήσετε τη μουσική αφή­γηση στο βίντεο που ακολουθεί:

Ίσως θέλετε να κρατήσετε στο αρχείο σας μερι-
κές οδηγίες και συμβουλές του Ποδηλατάκια...


...ενώ, αν σας έρθει έμπνευση, μπορείτε να εκτυπώ-
σετε την παρακάτω εικόνα και να τη χρωματίσετε!


ΠΗΓΗ: Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: βιβλίο, κυκλοφοριακή αγωγή

View original
  • Love
  • Save
    Forgot Password?
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...