Purple Area AB

purplearea.se · Dec 4, 2014

Saras inspirerande studio


Det här är Sara N Bergmans fantastiska studio som nyligen publicerades i Residence. Sara är illustratör och ligger bland annat bakom Love Warriors. Tidigare hade hon en butik som hette Som Sara, numera dyker den upp ibland som pop-up butik hos Atlier54. Se fler bilder och läs artikeln här.


Foto Kristofer Johnsson för Residence
View original
  • Love
  • Save
    Forgot Password?
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...