Bloglovin helps you follow the blogs you read by letting you know when they update.

Already have an account?

Redaktör'n har ordet

absurdien.blogspot.com
Redaktör'n delar ut skiftande käftsmällar åt de behövande och försöker belysa verkligheten för de skumögda. Politisk korrekthet är bannlyst här, vi föredrar att tänka självständigt och kritiskt. Endast döda fiskar flyter medströms som bekant. Redaktör'n hyser varken någon önskan eller förhoppning om att få folk att tycka och tänka som honom, tvärtom vill ha få folk att tänka själva. Hans ständiga käpphäst är "Där alla tänker lika, är det inte många som tänker alls" - en perfekt beskrivning av en skock får. I den bästa av världar, och med en objektiv rapportering i press och media, skulle inte en blogg som denna behövas. Men där är vi ju tyvärr inte. Så välkommen att ta del av Redaktör'ns syn på tillvaron i det land han kallar Absurdien.
Forgot Password?
Add a blog to Bloglovin’
Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
We're working on your request. This will take just a minute...