Rikkesroom

rikkesroom.blogg.no · Jan 28, 2015

Gult er KuLt

Da er et nytt maleprosjekt i gang - og denne gang er det i en ungkarsbolig.

Veggene er malt i grønt(Balanse fra Jotun lady)og nå skal utgangsdørendøren få seg en makeover i gult - elsker når folk tør og vil bruke farger i hjemmet sitt...

sånt blir jeg glad av!!

Jeg gleder meg til å vise frem resultatet:)View original
  • Love
  • Save
    Forgot Password?
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...