S A R A • W O O D R O W

sarawoodrow.com · Sep 26, 2014

HOW TO CREATE A GOLD EFFECT IN PHOTOSHOP

Fick en kommentar från Amanda som undrade om jag ville dela med mig över hur jag gör den här guldtexten. Det är jättelätt gjort i Photoshop.

1. Först behöver man en bild på något guldigt. Har man ingen egen bild kan man googla på fria bilder på google. Kolla alltid först så att bilden får användas!

2. När du har hittat en bild, lägg den som ett lager under din text i Photoshop.

3. Markera texten genom att hålla in kommando och tryck på lagret samtidigt.

4. Kopiera sedan guldet genom att klicka ctr c på bilden.

5. Och ctr v i ett nytt lager.

6. Släck sedan lagret med guldbilden och kvar finns texten med guldeffekt.

7. Klart!

View original
 • Love
 • Save
  30 loves 7 saves
  Forgot Password?
  Add a blog to Bloglovin’
  Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
  We're working on your request. This will take just a minute...