Sandra Holmbom

rodeo.net/sandraholmbom · Oct 23, 2013

Tutorial: Brused and stapled


Här kommer en tutorial på detta sår. Där kan ni även se vad jag använde. Hoppas ni gillar:)
1: Rulla ihop lite vax, sätt det på näsan. Ta en spatel med lite vaselin på och dra ut vaxet mot sidorna
( Bild 2 )
3: Ta lite vaselin på fingret och jämna ut vaxet tills det är helt lent och "smält" ihop med hyn ( Bild 4 )
5: Dutta på några lager latex med en svamp.( Bild 6 ) Låt torka mellan lagrena. Kom ihåg att latex är starkt, så kisa med ögonen under tiden.
7: Ta en sax och klipp försiktigt upp ett rakt sträck från början till tippen av näsan.
8: Ta spateln med lite vaselin på och dra den igenom såret. För att jämna till och öppna upp det lite.
9: Applicera foundation. Sedan fetsmink i färgerna rött, blått och gult. För att efterlikna blåmärken och irritation.
10: Måla rött i såret och lite svart på kanterna för att få lite djup.
11: Med lite tenntråd kan man göra egna häftstift. Går även med ståltråd. Men tenntråd är mjukare och lättare att jobba med. Går ju så klart att använda riktiga och klippa ner dom, tycker dock att dom är lite för breda, så gjorde egna.
12: Limma sedan fast dom över såret. Applicera blod så är det klart!
Lycka till!

Here is a tutorial on this wound. There you can also see what products I used. Hope you like it:)
1: Roll up some wax , put it on your nose. Take a spatula with a little Vaseline on and pull out the wax to the sides ( Pic 2 )
3: Take some Vaseline on your finger and drag the wax until it is completely smooth and has " melted" together with the skin ( Pic 4 )

5 : Dab on a few layers of latex with a sponge. ( Pic 6 ) Allow to dry between layers . Remember that latex is strong, so squint with your eyes.

7: Take a scissor and carefully cut up a straight stretch from the beginning to the tip of the nose.

8: Take the spatula with a little vaseline on and pull it through the wound. To smooth and open it up a little.

9: Apply foundation . Then cream makeup in red, blue and yellow. To mimic bruises and irritations.

10 : Paint red inside the wound and a little black on the edges to get some depth.

11: With soft solders can make your own clips. You can also use wire. But soft solders is easier to work with. You can of course use real ones and cut them down , But I think that they are a little too wide, so I made my own.

12 : Glue the clips upon the wound. Apply blood and you're done!

Good Luck!


View original
  • Love
  • Save
    Forgot Password?
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...