Bloglovin helps you follow the blogs you read by letting you know when they update.

Already have an account?

Sextio Dagar

sextiodagar.blogspot.com
Jag är Manne och har försatt mig själv i skuld till en gubbe man inte vill vara skyldig något. Sannolikheten att jag kommer att få tag på summan han kräver mig på känns liten. Sextio dagar gav han mig. Sextio dagar annars... De eventuella namn som kan förekomma på denna blogg är antagligen fingerade och summan pengar det handlar om behåller jag för mig själv. I nuläget känns det bäst så. Fast jag vet inte vart jag landar. Spelreglerna kommer kanske ändras...
Forgot Password?
Add a blog to Bloglovin’
Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
We're working on your request. This will take just a minute...