Stil Inspiration

stilinspiration.elledecoration.se · May 18, 2016

Vore

Enkelhet och ordning och reda. Ledorden för den nya satsningen. Det behöver inte vara mer komplicerat än så.

Det minimalistiska förvaringssystemet med den snygga vinkelstängerna fick mig omedelbart att ta upp planeringen av projektet: Walk-in-closet uppdatering här hemma, på nytt. Tack för inspirationen!

Pressbilder från Vore. Bakom paketeringen och bilderna står duktiga Katrin Bååth, fotograf Sara Landstedt

The post Vore appeared first on Stil Inspiration.

View original
  • Love
  • Save
    Forgot Password?
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...