tante reisande åse

tantereisandeaase.wordpress.com · May 19, 2018

medan me ventar på dei nygifte

no er me på plass i london, nærare sagt ruislip, og skal snart inn til windsor for å prøva å få eit glimt av dei kongelege.
medan du ventar kan du lesa dette: https://tantereisandeaase.com/2011/04/30/rapport-fra-eit-kongeleg-bryllup/

View original
  • Love
  • Save
    Forgot Password?
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...