Bloglovin helps you follow the blogs you read by letting you know when they update.

Already have an account?

Tid att skriva

tidattskriva.blogspot.com
Jag är en litteraturberoende boknörd som lider av abibliofobi - "The morbid fear of running out of books to read" - och som snart inte längre kan minnas en tid när jag inte haft åtminstone ett par skrivprojekt på gång. Jag är frilansskribent, lärare och numera även författare. I maj 2013 kom min tredje bok - Bohuslänska Gårdsbutiker och kaféer - ut på Isaberg Förlag. Jag är också mamma till två härliga trollungar födda -08 respektive -10.
Forgot Password?
Add a blog to Bloglovin’
Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
We're working on your request. This will take just a minute...