Stil Inspiration

stilinspiration.elledecoration.se · May 13, 2016

Simple summer table setting

Jag älskar känslan av det enkla sommarlivet. Bord av gamla plank på benbockar, vitt porslin och linne. Ilse Crawfords Sinnerlig bringare har det perfekta uttrycket med sitt karaktäristiskt enkla formspråk.

Ett säkert sommartecken är när jag “flyttar in” med ett helt inredningslass i grannens poolhus. Den här miljön är verkligen helt perfekt för skönt sommarhäng.

Hela produktlistan hittar du här.

Styling by me, photographer Sofi Sykfont

The post Simple summer table setting appeared first on Stil Inspiration.

View original
  • Love
  • Save
    Forgot Password?
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...