Dansk Sommerhus Teknik

Hold poolen varm - spar på energien

Hold poolen varm med en pool varmepumpe, og spar på energien når poolsommerhuset står tomt.

Med en poolvarmepumpe fra Dansk Sommerhus Teknik får du, udover en stor besparelse på sommerhusets elregning, også muligheden for at fjernstyre pooltemperaturen, så du fx kan sænke temperaturen, når huset står tomt, eller nemt hæve temperaturen, hvis en gæst ønsker temperaturen hævet i deres lejeperiode - endda uden risiko for at glemme at sænke temperaturen igen!

Vil du gerne spare endnu mere på energien, end en poolvarmepumpe kan klare? Så lad os tage et kig på din samlede poolinstallation, ofte kan der findes store besparelser ved at kigge på poolfilteret og filtermaterialet, samt ikke mindst filterpumpen, som kører 24/7*

* nogle vælger at sætte en timer på deres filterpumpe, for at sætte denne i stå om natten. Det giver naturligvis en strømbesparelse, men vandet renses jo ikke i de inaktive timer, så evt. brug i de inaktive timer, vil medføre en dårligere vandkvalitet, hvorfor vi absolut ikke anbefaler denne løsning.

  • Love
  • Save
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...