Martina Zawadzka

Czy warto wstawać wcześnie rano?

Może i warto, ale jak to zrobić skoro jest się "sową", czyli osobą, która najchętniej działa w nocy... http://lovelajf.pl/warto-wstawac-wczesnie-rano-skowronki-sowy/

  • Love
  • Save
    1 love
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...