PETBLITZ

Mine 2 bedste venner med på tur........

My 2 best friends and me on the walk...

At det er blevet så dejligt vejr, gør det bestemt ikke mindre skønt, at ta’ dagens gåtur. Jeg er forberedt og rustet med mine 2 bedste venner. Mit kamera og Vega, min dejlige hund. Det er fredag formiddag og vi er på vej over for at se om Sif har lyst til at lege, Sif er Vegas hunde-veninde, som også bord herude i skoven. De var hjemme, og lige parrat til en gåtur, så afsted det gik.... og Vega uden snor for første gang uden for hundeskoven. Jeg var lidt nervøs om det gik, for jeg tænkte at det blev for svært “at høre” når man også skulle lege og løbe om kap med Sif. Det gik over al forventning. Begge hunde kom når vi kaldte, så de fik vældig meget ros og mange godbidder :-)

Det er aldrig lykkedes for os, at få Vega til at gå pænt, hun trækker, og er ved at rykke min arm af led når hun får travlt, og det får hun tit, som i hele tiden :-). Derfor vil jeg anbefale dig, hvis du lige har fået en hvalp, at have tålmodighed og træne MEGET, for det er meget mere behageligt at gå tur med en hund, som går pænt.

I Politikens “Hundeskolen” af Christina Ingerslev kan du få hjælp til at lære hunden at gå pænt, at komme når du kalder og mange andre ting.

Her får i lige lidt om at gå i løs line. Det er ikke naturligt for en hund at gå i line, de vil gerne trave og galopere. Derfor trækker hunden, og vi forsøger at ændre dette på forskellige måder. Vi har en sele til Vega, som trækker hende til siden, og strammer hvis hun trækker. Ifølge ovennævnte bog, bør man ikke bruge seler som gør ondt, ej heller skælde ud og rykke i snoren. Man kan på denne måde gøre skade på hunden, og metoden hjælper kun lige i nuet, så trækker hunden igen, tro mig, jeg ved det af erfaring :-).

- Stå stille og vis hunden hvor du vil have den skal stå med løs line, giv godbidder og ros - Gå et skridt frem, hvis linen stadig er løs , ros og giv godbidder, bliv ved så længe linen er slap. hvis det er svært for den så find et kedeligt sted at øve, hvor hunden bedre kan holde koncentrationen. - Hvis hunden trækker stopper man op, vender om og går den anden vej, så hunden ikke opnår noget ved at trække. Stadig giver man mange godbidder så snart linen er løs. Se mere i bogen- du kan også bruge YouTube og finde tips der.

Som sagt har vi ikke haft succes, vi har brugt kommandoerne “gå plads” og “gå pænt”, de ligner jo meget “på plads”. En dag hørte jeg Camilla(nabo) sige “hinter” til Frej, så det tog jeg til mig, og Vega kan nu gå lidt “hinter”, når hun har rendt noget krudt af først :-)

Til slut får i lige et billede af Vega, der blev vældig tørstig af at løbe om kap med Sif. Vi høres ved!!

This lovly weather makes it no less beautiful, to go on this days walk. I am prepered and equipped with my 2 best friends. My camera and Vega my beautiful dog. It is friday before dinner, and we are on our way to see if Sif i ready to play. Sif is Vegas dog girlfriend, she lives here in the wood too. They were at home, and ready to go for a walk, so off we went..... Vega without leash, for the first time outside the dog forest. I was a bit nervous, will this be ok?, I thought it might be too hard to listen, when she have to play and rush with Sif too. I was positivly suprised. Both dogs came when called in, and they were praised and got a lot of treats.

We have never succeded in learning Vega to walk nicely, she pulls, as if she is pulling my arm joints when she is busy, and that she is all the time :-). I will recomend you, if you just got a puppy to be patient, and work very hard, because it is much more confortable, to walk with a dog, who walks nicely. I have a danish book about learning, in your library you can find a lot of material about this, or else you can look on YouTube.

It is not a natural thing for a dog to walk with leash, they want to trot and canter. That is why the dog is pulling. Dogowners trys to change this in different ways. We have a harness for Vega, this harness pulls her to the side and tightens, if she pulls. I have read that it is not good to use harnesses that hurts, nor to pull the leash. You can hurt the dog and it only helps i the moment, after that the dog will pull again. Belive me, i know what i am talking about. :-)

Stand still and show the puppy where to stand, with a loose leash, then give treats and praise. Step one step forward, if the leash is still loose give praise and treats, continue forward and as long as the leash i loose, give praise and treats. If the puppy is distracted, find a boring place to practice. When the puppy is pulling, then stop! Turn arround and walk the other way, so that the puppy does not achive anything by pulling. When the leash is loose, and the puppy is in its place then give more treats and praise and so on.

Now i will say goodby for this time, with a picture of Vega, who was very thirsty after playing with Sif. Have a nice day.

  • Love
  • Save
    1 love
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...