Bloglovin helps you follow the blogs you read by letting you know when they update.

Already have an account?

Andreas Douglas Rörqvist

andreasrorqvist.org
Konstnär och född den 18 juli 1986 och uppvuxen på Näset i sydvästra Göteborg. Halvbritt och behandlas för ADD, Borderline samt Autism och kämpar sedan många år tillbaka emot ett ganska omfattande narkotikamissbruk med Amfetamin som huvuddrog. Producerar, marknadsför och bedriver försäljning av konst och tavlor. Välkommen!
Forgot Password?
Add a blog to Bloglovin’
Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
We're working on your request. This will take just a minute...