Bloglovin helps you follow the blogs you read by letting you know when they update.

Already have an account?

att skriva filmmanus

adastramedia.se/blog/index.htm
Jag arbetar som bl.a. manusförfattare, dramaturg och manuslärare.Jag arbetar som bl.a. manusförfattare, dramaturg och manuslärare. Inläggen här handlar om att skriva manus för film. Det kan vara allt från tips om kurser, recensioner av böcker, länkar till olika resurser på nätet och nyheter. Och emellanåt har jag synpunkter på det svenska filmklimatet och funderingar om filmer jag sett. Man kan även se några texter ur min kommande bok ATT SKRIVA FILMMANUS.
Forgot Password?
Add a blog to Bloglovin’
Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
We're working on your request. This will take just a minute...