Daniella Witte

daniellawitte.elledecoration.se · Oct 3, 2014

Gästtoaletten fick mer avställningsyta

Foto | Daniella Witte

Vi kände behovet av mer avställningsyta på vår lilla gästtoalett. Inte helt lätt visade det sig då alla färdiga moduler blev så klumpiga. Lösningen blev ett tunt trähyllplan från bygghandeln där nu en himla massa bra grejer får plats.

Nästa steg är att sätta en metallstång strax under hyllan, också den fäst från vägg till vägg. Den kommer nog bli den perfekta handduks-hängaren.

Härlig helg på er!

/Daniella

View original
  • Love
  • Save
    Forgot Password?
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...